Doğruyu Söylemekten Vazgeçmeyin.

Umuttur Çocuk Hareketi

Doğruyu Söylemekten Vazgeçmeyin.

Ekim 15, 2020 Değerler Eğitimi 0

Doğruyu söyleyebilmek ve her kime yapılırsa yapılsın haksızlık karşısında sessiz kalmamak erdemli bir davranıştır. Türklük tarihinde “kut” anlayışı hükümdara devlet yönetiminin Hakk (Tanrı, Tengri) tarafından verildiği inancı üzerine kuruluydu. Yönetme işi, adil bir sistematiği bünyesinde barındırmak durumundaydı. Zira adil olan yalnızca Tanrı’ydı. Adalet ve hakkaniyet düzeninin yapılandırılabilmesi için yönetme işinin merkezine doğruluk, ilahi bir kudretle nasip olmalı ve hakkı söylemek Hakk’tan alınan yetkinin borcu olarak ödenmeliydi. Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adlı eserinde demektedir ki: “İnsan gönlünü çıkarıp avucuna alarak utanmadan dolaşabilmelidir. Kut (Kutluluk, ikbal) sahibi olabilmek için insana doğruluk gerekir. İnsanlık, doğruluğun adıdır. İnsan az değil, insanlık azdır, doğruluk azdır.” Bedeli ne olursa olsun, doğruyu söylemekten vazgeçmeyin…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.