Kategori: Kırmızı Elma Enstitüsü

Umuttur Çocuk Hareketi

Sanayi 4.0 Dönemi

Eğitim ve öğretimde dijitalizasyon sürecinin hâlihazırda küresel salgın sürecinin de tetiklemiş olduğu yeni bir döneme doğru yol alıyoruz. İNSAN KAS GÜCÜNÜN SÖMÜRÜLDÜĞÜ VAHŞİ KAPİTALİZMİN sonunu getirecek olan yeni dönem, SANAYİ 4.0 DÖNÜŞÜMÜ İLE BİRLİKTE BİREYİN ZİHNİNİN ÖNEM KAZANDIĞI bir sürecin kapılarını aralayacaktır. ÜRETİM SÜRECİNDE ZİHİN GÜCÜNÜN önem kazanacağı YENİ DÖNEMDE, ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİSİ VE KODLAMA…
Devamı


Kasım 2, 2020 0

21. YÜZYILDA KODLAMA VE ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİSİ

Teknolojik dönüşümün gerekliliği olarak, 21. yüzyılda öğrenene kazandırılması gereken en önemli becerilerden birisi ALGORİTMİK DÜŞÜNME becerisidir. Günümüzde kodlama sistemlerine yeni bir anlayış hâkim olmuştur. Gömülü (EMBED) olarak ifade edilen bir dizi hazır kodlar dizisinin algoritmik olarak bir araya getirilmesi sayesinde birçok yazılım oluşturulabilir. Artık yazılım alanında, yazılım dili bilme zorunluluğu yoktur. Yazılım dili bilinmeden de…
Devamı


Kasım 2, 2020 0

Sosyal Medyanızı Okula Çevirin

Eğitim ve öğretimde dijitalizasyon dönemi çağın dinamiklerini değiştiren kapıyı aralamıştır. Bilgiye maruz kalınan yer yalnızca okulla sınırlı tutulmamalıdır. Başarının anahtarı, ilgili derslerinizle alâkadar konularla her platformda karşı karşıya kalmanızdır. Özellikle sosyal medya kullanımlarında yaşanan artışı göz önünde bulundurarak, bu platformlarda ki tüketim davranışlarınızı bir avantaja çevirebilmenize imkân sağlayabilir. Sorumlu olduğunuz derslerle ilgili sayfalar takip etmek,…
Devamı


Kasım 1, 2020 0

Eleştirel Düşünme Becerisi

21. yüzyıl, bireyin bilgiye eleştirel bir gözle bakarak analizini gerçekleştirdiği, farklı kaynaklardan doğruladığı ve farklı perspektiflerden inceleyerek çıktılarını karşılaştırdığı bir dönüşüme ev sahipliği yapmaktadır. Enformasyon çağı, bilgi kirliliğinde artışa neden olmuş ve bilginin doğruluğu azımsanamayacak derecede önemli bir hâle gelmiştir. Hâlihazırda, oluşan bilgi kirliliğinin de malumata eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmayı gerektirmesi, doğru bilgiye bizi…
Devamı


Kasım 1, 2020 0

Çok Kitap Okumayın, Çok Kitap İnceleyin!

Başarının anahtarı olarak genellikle çok kitap okumak, çok çalışmak gibi önerilerde bulunulur. Ancak başarı çok kitap okumakla ya da -kendinizi bunaltacak derecede- çok çalışmakla kazanılmaz. Çünkü çok okursanız, yalnızca okuduğunuzu öğrenirsiniz. Bu ezbere aktarılan bilgiyi olduğu gibi kabullenmektir. Ancak çalışmalarınızı ilgili kitapların içindekiler bölümlerini dikkatle inceleyerek ve tespit ettiğiniz ilgili başlıklar hakkında merakınızı doyurabilecek nitelikte…
Devamı


Ekim 26, 2020 0

Öğretmenler anbean güncellenmelidir!

Bireyin bilgi inşası sürecinde zengin ve kişiselleştirilebilir yeni metodlar doğuyor. Çağın teknolojik normlara entegre olduğu ve bilginin akış hızından kaynaklı olarak anında eskidiği bir döneme adapte olmaya çalışıyoruz. Bilgi çağı olarak ifade edebileceğimiz 21. yüzyılda bilgiye erişmek kolay, ucuz, zahmetsiz ve hızlıdır. İŞTE BU YÜZDEN ÖĞRETMENLER ANBEAN GÜNCELLENMELİDİR. Oluşan yeni kurallara uyum sağlayabilmek için öncelikle…
Devamı


Ekim 23, 2020 0

Çocuğa kendini ifade edebilmek için fırsatlar tanıyın.

Her çocuk, kendini ifade edebilmek için farklı yollar/metodlar izleyebilir. Öğrenme yöntemleri gibi görsel, işitsel ve dokunsal olarak farklı öğrenme metodlarına cevap verebilen çocuklar olduğu gibi kendini ifade ederken farklı metodlar kullanan çocuklar da vardır. Kimi yazarak kimi çizerek kimi ise yaratıcı drama tekniğini kullanarak tiyatral bir metod sergilemek isteyebilir. Bizler, çocuğun bireysel yeteneklerine uygun olan…
Devamı


Ekim 19, 2020 0

Değerler Eğitimi: Dayanışma

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî der ki: “Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır… Karanlığın ardında nice güneşler vardır…” Karanlığın en baskın olduğu zamanlarda yüreğimizde taşıdığımız inanç, özümüzdeki sevgi ve aydınlığa duyduğumuz özlemle, karanlık olana karşı aydınlatma mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü aydınlık olan çevresini aydınlattıkça karanlığa karşı galip gelir. Yeniden gün doğsun diye; yeniden gün aydınlansın diye. Ömer MemoğluKurucu /…
Devamı


Ekim 16, 2020 0

Doğruyu Söylemekten Vazgeçmeyin.

Doğruyu söyleyebilmek ve her kime yapılırsa yapılsın haksızlık karşısında sessiz kalmamak erdemli bir davranıştır. Türklük tarihinde “kut” anlayışı hükümdara devlet yönetiminin Hakk (Tanrı, Tengri) tarafından verildiği inancı üzerine kuruluydu. Yönetme işi, adil bir sistematiği bünyesinde barındırmak durumundaydı. Zira adil olan yalnızca Tanrı’ydı. Adalet ve hakkaniyet düzeninin yapılandırılabilmesi için yönetme işinin merkezine doğruluk, ilahi bir kudretle…
Devamı


Ekim 15, 2020 0

Kendini Gerçekleştiren Nesiller Nasıl İnşa Edilir?

Bireyin ilim keşifi ve arayışı sürecinde, öğretmenin bilgiyi nakil olarak aktaran bir konumdan sıyrılması ve yalnızca bireyin bilgiyi yapılandırmasına imkân sağlayacak bir yol izlemesi önem arz etmektedir. Zira birey önceki bilgi keşiflerine ek olarak yeni kazandığı keşiflerini birbirleriyle ilişkilendirdikçe zenginleşecek ve konular arasındaki bağlantıyı rahatlıkla kurabilecektir. Bireye ezbere aktarılan bilgi önemli değildir; o bilgi kolayca…
Devamı


Ekim 13, 2020 0